Ukrainian Association Existential Psychology and psychotherapy

Українська  асоціація
екзистенціальної
психології та психотерапії

/ Головна УАЄПП / Про асоціацію / Керівництво асоціації

Керівництво асоціації


Вищим керівним органом Асоціації є Загальні збори її членів, а в період між зборами, діяльністю асоціації керує Правління.

 

Правління Організації:

Правління Організації діє у складі, визначеному рішенням загальних зборів.

 

Правління очолює Голова Правління - президент Асоціації, який обирається Загальними зборами. Він є найвищою посадовою особою Організації, підзвітною Правлінню та Загальним зборам Організації.

 

Окрім президента, до складу правління входить Секретаріат, Виконавчий директор Асоціації та ревізійна комісія.

 

Максименко Леонід Валентинович, президент УАЕПП

Президент асоціації:
 

Максименко Леонід Валентинович
 

Доктор філософії PhD з психології.

Засновник та керівник навчально – консультативного психологічного центру «Співдружність».

Психолог, психотерапевт, тренер, коуч, педагог.

Досвід активної та успішної медичної діяльності з 1983 року (лікар – терапевт 1 категорії) був продовжений після здобуття другої вищої психологічної освіти в психологічному консультуванні, психотерапії, навчанні лікарів та психологів, тренерській роботі.

З 1997 року керівник програми підготовки психологів – консультантів МДЕІ в Одесі, член Української спілки психотерапевтів, керівник секції психологічного консультування.

З 2006 року засновник та керівник навчально-консультативного психологічного центру «Співдружність».

З 2012 року – заступник директора Одеського інституту психічного здоров'я. Керівник відділу екзистенційної психології та психотерапії.

www.maksimenko.com.ua

 

Проскура Василь Олександрович, виконавчий директор УАЕПП

Проскура Василь Олександрович
 

Магістр прикладної математики, комп'ютерних наук, психології.

Підприємець, консультант та приватно-практикуючий спеціаліст

Психолог, психотерапевт не медичного профілю, викладач, провідний інтервізійних груп, член Української спілки психотерапевтів.

Досвід активної та успішної діяльності з 1996 року був продовжений після здобуття третьої психологічної освіти у психологічному консультуванні, психотерапії.

www.консультація-психолога.com