Ukrainian Association Existential Psychology and psychotherapy

Українська  асоціація
екзистенціальної
психології та психотерапії

/ Головна УАЄПП / Про асоціацію / Історія створення, цілі та завдання

Історія створення, цілі та завдання


Громадська Організація «Українська асоціація екзистенційної психології та психотерапії», є добровільною некомерційною громадською організацією, яка здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства та свого Статуту. Асоціація була створена в 2016 році. Асоціація здійснює свою діяльність на принципах добровільності, самоврядування, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового. інтересу їх членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності. Організація надає консультаційну, інформаційну, економічну, психологічну та соціальну допомогу.  > Головними пріоритетами діяльності Асоціації є об'єднання зусиль її членів у сприянні досягненні мети Асоціації.

 

Метою Асоціації є сприяння розвитку екзистенційної психології та психотерапії в Україні та захист спільних інтересів членів Асоціації

 

Напрямком діяльності Асоціації є надання безкоштовної консультативної, інформаційної, економічної, психологічної та соціальної допомоги; сприяння всебічному розвитку молоді; створення умов для розвитку екзистенційної психології та психотерапії в Одеській області та Україні; проведення освітньої та благодійної діяльності в межах своїх завдань.

 

Завдання асоціації: